Rozvoj exportu firmy BIOGENEDOperační program Inteligentní rozvoj, prioritní osa: 3 Podpora inovací v podnicích, opatření 3.3 Podpora propagace a internacionalizace inovativních podniků, podopatření: 3.3.3 Podpora MSP při propagaci produktových značek - Go to Brand.

Název projektu: Rozvoj exportu firmy BIOGENED S.A.

Cíl projektu: propagace výrobků kosmetického průmyslu, které mají šanci stát se rozpoznatelnými značkami na zahraničních trzích; nárůst konkurenceschopnosti firmy a zvýšení úrovně internacionalizace obchodních operací.

Plánované efekty projektu:
  • uzavření zahraničních obchodních smluv,
  • nárůst příjmů z prodeje zboží na export,
  • nárůst příjmů z prodeje zboží, které je předmětem projektu.

Hodnota projektu celkem: 1 230 000,00 PLN

Vklad evropských fondů: 600 000,00 PLN

Číslo dotační smlouvy: POIR.03.03.03-10-0008/16

Příjemce: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

www.mapadotacji.gov.pl