Ochrana osobních údajů

1. Všeobecné informace


 1. Provozovatelem webu www.dermedic.pl je „Biogened“ S.A. se sídlem na adrese ul. Pojezierska 99, Łódź.
 2. Web realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím jejich dobrovolného zadání do formulářů.
  2. Prostřednictvím ukládání souborů cookies do koncových zařízení.
  3. Prostřednictvím shromažďování logů serveru www hostingovým operátorem Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., fungujícím na adrese www.ogicom.pl


2. Informace o formulářích


 1. Web shromažďuje informace poskytované dobrovolně uživatelem.
 2. Web může také ukládat informace o parametrech spojení (určení času, IP adresy).
 3. Údaje ve formuláři jsou poskytovány třetím subjektům výhradně se souhlasem uživatele.
 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou představovat soubor potenciálních zákazníků, zaregistrovaný operátorem webu v rejstříku, který vede Generální inspektorát ochrany osobních údajů.
 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem realizace procesu obsluhy servisního hlášení nebo obchodního kontaktu.
 6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být poskytnuty subjektům, které technicky realizují některé služby - zejména se to týká poskytování informací o držiteli zaregistrované domény subjektům, které jsou operátory internetových domén (zejména Vědecká a akademická počítačová síť j.b.r. - NASK), webů obsluhujících platby nebo jiných subjektů, se kterými operátor webu v tomto rozsahu spolupracuje.


3. Informace o souborech cookies


 1. Web využívá soubory cookies.
 2. Soubory cookies tvoří informační údaje, zejména textové soubory, které jsou ukládány do koncového zařízení Uživatele webu a určeny jsou k používání internetových stránek webu. Soubory cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjekt, který umisťuje na koncové zařízení uživatele webu soubory cookies a získává k nim přístup, je operátor webu.
 4. Soubory cookies jsou využívány k následujícím účelům:
  1. tvorbě statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé webu používají internetové stránky, což umožňuje zdokonalení jejich struktury a obsahu;
  2. udržení relace uživatele webu (po přihlášení), díky které uživatel nemusí na každé stránce webu znovu zadávat uživatelské jméno a heslo;
  3. zjištění profilu uživatele za účelem zobrazení uzpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména síti Google.
 5. V rámci webu jsou používány dva základní druhy souborů cookies: „relace” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Cookies relace jsou dočasné soubory, které jsou v koncovém zařízení uživatele uchovávány do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). Trvalé soubory cookies jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele po dobu nastavenou v parametrech souborů cookies, nebo dokud je uživatel neodstraní.
 6. Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookies do koncového zařízení uživatele. Uživatelé webu mohou v tomto rozsahu změnit nastavení internetového prohlížeče. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Možné je také automatické blokování souborů cookies. Podrobné informace na toto téma obsahuje podpora nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce na stránkách webu.
 8. Soubory cookies, umístěné v koncovém zařízení uživatele webu, mohou být také využívány partnery a inzerenty spolupracujícími s operátorem webu.
 9. Přečtěte si politiku ochrany osobních údajů těchto společností a seznamte se s pravidly využívání souborů cookies ve statistikách: Ochrana osobních údajů služby Google Analytics.
 10. Soubory cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazení reklam uzpůsobených způsobu, jakým uživatel využívá web. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo době setrvání na dané stránce.
 11. V rozsahu informací o preferencích uživatele, shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/


4. Logy serveru


 1. Informace o některém chování uživatele podléhají logování v serverové vrstvě. Tyto údaje jsou využívány výhradně pro účely správy webu a zajištění co nejúčinnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
 2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Navíc se může ukládat:
  1. čas doručení dotazu,
  2. čas odeslání odpovědi,
  3. název stanice klienta - identifikace je realizována prostřednictvím protokolu HTTP,
  4. informace o chybách, ke kterým došlo při realizaci transakce HTTP,
  5. URL adresa předchozí navštívené stránky (referer link) - v případě, že přechod na web následuje přes odkaz,
  6. informace o prohlížeči uživatele,
  7. informace o IP adrese.
 3. Výše uvedené údaje nejsou párovány s konkrétními osobami, které navštěvují stránky.
 4. Výše uvedené údaje jsou využívány výhradně za účelem správy serveru.


5. Poskytování údajů


 1. Údaje jsou poskytovány vnějším subjektům výhradně v mezích zákona.
 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou poskytovány výhradně se souhlasem této osoby.
 3. Operátor může být povinen poskytnout informace shromážděné prostřednictvím webu oprávněným orgánům, na základě oprávněných požadavků a v rozsahu vyplývajícím z požadavku.


6. Správa souborů cookies - jak v praxi poskytnout a odvolat souhlas?


 1. Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí obsluhy souborů cookies, nezbytných pro procesy ověření, bezpečnosti, udržení preferencí uživatele, může zkomplikovat - a v mezních případech i znemožnit - používání www stránek.
 2. Za účelem správy nastavení cookies zvolte z následujícího seznamu internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry